Gabionové systémy

Gabion je slovo pocházející z francouzštiny a znamená drátěný koš. Gabiony nacházejí využití jako mobilní protipovodňové hráze, dále při úpravě a rekultivaci břehů vodních toků a rybníků, nebo při úpravě svahů, které jsou nebezpečné z hlediska sesuvu, k vytváření dočasných náspů či při záchranných pracích (ochrana objektů nebo zajištění jímek pro uskladnění sedimentů).

Gabionové stěny jsou v podstatě různě pospojované drátokoše a drátomatrace různých velikostí, které jsou zevnitř potaženy netkanou textilií a naplněny zeminou, štěrkem nebo pískem. Protipovodňová ochrana s využitím drátokošů a drátomatrací vytváří velice stabilní hráze, které vykazují vysokou účinnost. Drátokoše jsou vyrobeny z ocelových, galvanicky pozinkovaných drátů s vysokou odolností proti korozi. Jednotlivé bloky se vyrábějí v základní výšce 0,5 - 2 m a ve výškách nástavbových.Výhody gabionových konstrukcí

Nespornou předností gabionů je suchá montáž, přírodní vzhled, variabilnost použití, vysoká zvuková pohltivost, vodopropustnost a finanční výhodnost oproti srovnatelným konstrukcím. Gabionové systémy umožňují rychlou výstavbu ekologických, kompaktních a vysoce odolných stavebních konstrukcí, jakými jsou opěrné a protihlukové zdi, obkladní zdi či architektonické prvky pro exteriér a interiér. Pro výplň se používají různé druhy materiálu od kameniva přes zeminu, drcený beton až po recyklovaný stavební materiál. I když jsou gabiony i matrace lehce a rychle sestavitelné, přesto nelze stavbu podceňovat. Dozor geotechnika či odborná montáž jsou z hlediska pozdější bezpečnosti naprostou nezbytností.Gabion = moderní plot

Gabionové ploty a gabionové stěny jsou velmi stabilní. Hodí se na oplocení jak rovných, tak i na oplocení svahovitých pozemků.

Gabionové zdi a ploty

Gabionové zdi a gabionové ploty levně a rychle

  • výplně lomovým nebo přírodním kamenem
  • výplně zeminou či recyklátem

Gabionová záporová zeď Trutnov Kryblice 2010

Ochranná záporová zeď Zdobnice 2010

Stavba gabionové designové stěny Letovisko Studánka
Rychnov n. Kněžnou 2010 (dle zadání architekta křivky ladné ženy)

Stavba ochranné gabionové stěny u
stanice záchranné služby Jánské Lázně 2010

Vymezovací záporová gabionová stěna Trutnov 2010

Letovisko Studánka dokončená část designové gabionové stěny

Savba gabionového plotu z žuly Praha Zličín 2011

Gabionový plot Praha Zličín 2011

Stavba gabionového plotu z pískovce Hradec Králové 2011

Gabionový plot Hradec Králové 2011

Mobil: 603 572 504 ~ Telefon: 499 812 837 ~ E-mail: info@zemni-prace.net ~ IČ: 65698959

Kamenický na Facebooku