Dosev trávníků

Dosevy a přísevy jsou možné dvěma způsoby:

1. Řádkový způsob - vertikální nože (podobné vertikulačním) vytvářejí rovnoběžnou síť drážek, do kterých je současně prováděn přísev dle potřeby.

2. Perforační dosev - využívá aerifikační stroje, které jsou vybaveny secí jednotkou a hloubka vpichu je omezena na 1 - 2 cm. Tento způsob je rovnoměrnější a jsme schopni zcela individuelně dosévat a přisévat potřebné odrůdy. Mezi novinky v péči o travnaté plochy patří technologie EURODRAIN. Tato technologie patří již mezi renovační zásahy, ale je jistě zajímavé se o ní zmínit.


Eurodrain

Nová technologie slouží k vytvoření dodatečných drenáží trávníků, které mohou výrazně pomoci s odvodem přebytečné vody. Intenzivní zátěží, případně překonanou životností je travnatá plocha velmi nerovná, tvoří se kaluže vody a stávající drenážní systém je již nefunkční. Použitím technologie EURODRAIN dojde k vyfrézování drážek do hloubky 10 - 15 cm, širokých 3 cm v rozestupu 25 cm a jejich současným zaplněním vhodným drenážním materiálem. Výsledkem je plocha se systémem nových drenáží. Současně dochází k dorovnání plochy vyfrézovaným materiálem, což je přínosem pro estetickou, ale především pro funkční hodnotu zatěžované travnaté plochy.

Zahradnické práce

  • zatravnění
  • sekání trávníků
  • stříhání živých plotů
  • plastické střihy keřů
  • jemnější dokončovací práce strojem i ručně

tvarování keřů

vysekávání parků, areálů firem, hřiště, zahrad, atd.

vybudování kvalitního travnatého povrchu

Mobil: 603 572 504 ~ Telefon: 499 812 837 ~ E-mail: info@zemni-prace.net ~ IČ: 65698959

Kamenický na Facebooku